Obchodné podmienky

Všeobecné ustanovenia

  1. Tieto webové stránky sú určené zákazníkom a potenciálnym zákazníkom spoločnosť AUTOCENTRAL s.r.o., s.r.o. so sídlom na Ul. B. Němcovej 1, 09301 Vranov nad Topľou, IČO: 36445029 zapísanej v obchodnom registri pod označením „Okresný úrad Vranov nad Topľou, Číslo živnostenského registra: 713-4248“.

Reklama

  1. Spoločnosť Autocentral sa snaží osloviť potenciálnych zákazníkov prostredníctvom reklamných a marketingových kampaní vo forme digitálnej a tlačenej reklamy. Vzhľadom k rôznorodosti jednotlivých kampaní a k množstvu reklamných materiálov si vyhradzuje právo na chyby v popise cien vlastností ponúkaných produktov a šlužieb. Rozhodujúce, aktuálne a záväzné ceny a popisy produktov a služieb je možné overiť si osobne, telefonicky alebo mailom na predajnom mieste.
  2. V prípade reklamy, ktorá bola zverejnená prostredníctvom tretej strany môže dôjsť k chybe pri prenose dát, ktoré nebolo zavinené konaním na strane spoločnosti Autocentral alebo bolo zavinené zlyhaním informačného systému alebo zlyhaním ľudského faktoru. Spoločnosť Autocentral nezodpovedá za prípadné tlačové či iné chyby v reklamných materiáloch. Všetky texty a obrazové materiály majú ilustratívny charakter. Spoločnosť Autocentral nemôže garantovať presnú zhodu typu, modelu či farby konkrétneho výrobku a jeho obrazového vyjadrenia.
  3. Spoločnosť Autocentral si v prípade akejkoľvek ponuky vyhradzuje, že je takáto ponuka je obmedzená do vypredania zásob výrobkov alebo stratou schopnosti spoločnosti Autocentral dodať daný produkt alebo poskytnúť službu. V prípade predobjednávok môže dôjsť vzhľadom na podstatnú a nepredvídateľnú zmenu okolností k vyššie uvedenej strate schopnosti spoločnosti.
  4. Spoločnosť Autocentral nenesie zodpovednosť za zmeny nepredvídateľných okolností a zmien, napr. zmenu menového kurzu.
  5. Ponuky spoločnosti Autocentral sprostredkované elektronickými médiami a internetom sa môžu líšiť od reálnych ponúk spoločnosti v prípade, že došlo k zlyhaniu informačného systému alebo zlhaniu ľudského faktoru. Spoločnosť Autocentral v tomto prípade nenesie zodpovednosť a v prípade uzavretia zmluvy je v takomto prípade zmluva neplatná, ak sa zúčastnené strany nedohodnú inak.